logotype
PDF Print E-mail

Szkice Kaukazu tom I

Michał Butowda Andrzejkowicz

Warszawa 1859

Czytaj online

Pobierz: PDF / MOBI / EPUB /

 

Michał Butowda Andrzejkowicz, ur. ok. 1780 r. Połtawie w rodzinie szlacheckiej. Był studentem Uniwersytetu Wileńskiego. Za przynależność do ruchu spiskowego kierowanego przez Szymona Konarskiego został zesłany na Kaukaz, gdzie przebywał 18 lat.

Dwutomowa praca Michała Butowda Andrzejowicza to pionierskie studium kaukazologiczne w literaturze polskiej. Autor szczegółowo przybliża czytelnikowi warunki geograficzno-przyrodnicze, etniczne i religijne Kaukazu. Bogata wiedza etnograficzna autora pozwala na zaprezentowanie ówczesnych tradycji, zwyczajów oraz codziennego życia wielu narodowości oraz grup etnicznych regionu. W przedstawionej pracy, szczegółowo omówiony został wątek walk Rosji z muzułmańskimi narodami Kaukazu oraz kwestia miurydyzmu. „Szkice Kaukazu” to interesująca praca przedstawiająca niezwykły krajobraz Kaukazu, jego przyrody, ludności oraz współistnienia różnych cywilizacji.

 

Przejdź do tomu drugiego.