logotype
PDF Print E-mail

Poezje

Władysław Strzelnicki

Żytomierz 1860

Czytaj online

Pobierz: PDF / EPUB / MOBI /

 

Władysław Strzelnicki, urodził się w 1820 r. w rodzinie szlacheckiej na Podolu. Studiował na Wydziale Filologiczno-Filozoficznym Uniwersytetu św. Włodzimierza w Kijowie. Za działalność konspiracyjną został zesłany na Kaukaz. Jeden z przedstawicieli grupy tzw. „polskich poetów kaukaskich”.

W swojej poezji Władysław Strzelnicki sięga do uczuć typowych dla zesłańców. Autor pokłada swą ufność i nadzieję w Bogu. Pięknym pejzażom Kaukazu, towarzyszy nierzadko refleksja nad przemijaniem i śmiercią. Spośród licznych wierszy autora dostrzec można znakomite przygotowanie literackie a nawiązania m.in.: do dzieł Mickiewicza czy Owidiusza pozwala rozpatrywać jego twórczość w szerszym kontekście. Tomik poezji Władysława Strzelnickiego to niewątpliwie znakomite dzieło. Warto jednak rozpatrywać je również jako swoisty zapis uczuć młodego poety, rzuconego w niegościnne góry Kaukazu.

Również „Szkice Kaukazu”, Władysława Strzelnickiego zostały  przygotowane w ramach projektu „Biblioteka Kaukaska” i są dostępne tutaj.