logotype
PDF Print E-mail

Poezje

Tadeusz Łada Zabłocki

Petersburg 1845

Czytaj online

Pobierz: PDF / EPUB / MOBI / 

Tadeusz Łada Zabłocki, urodził się w 1811 r. w rodzinie szlacheckiej na Witebszczyźnie. Za działalność konspiracyjną i obrazę carskiego majestatu został skazany na karę wcielenia do Korpusu Kaukaskiego na okres 24 lat. Na zesłaniu rozwijał pasję literacką stając się nieformalnym liderem grupy „polskich poetów kaukaskich”. Zmarł na cholerę w 1947 r. w Kulpach u podnóża Araratu.

 

Tomik poezji Tadeusza Łady Zabłockiego jest istotnym dziełem dla literatury polskich „Kaukazczyków” nie tylko ze względu na uzdolnienia poetyckie autora. „Poezje” stanowią bowiem swoisty dziennik wygnania przepełniony ładunkiem emocjonalnym charakterystycznym dla polskich wygnańców. Nostalgia, tęsknota i niepewność jutra były nieodłącznymi towarzyszkami polskich zesłańców. Jednakże Zabłocki w swojej pracy literackiej bogato czerpał z otaczającego go świata. Zachwycał się przyrodą i majestatycznymi krajobrazami. Przedstawiał fascynującą i egzotyczną kulturę Kaukazu. Był człowiekiem w którym okrutna wojna z Góralami Kaukazu wybiła nieodwracalne piętno, a mimo to jego poezje można uznać za najlepsze w całym jego dorobku.