logotype
PDF Print E-mail

 

Szkice Kaukazu

Władysław Strzelnicki

Czytaj online

Pobierz: PDF / MOBI / EPUB /

 

Władysław Strzelnicki, urodził się w 1820 r. w rodzinie szlacheckiej na Podolu. Studiował na Wydziale Filologiczno-Filozoficznym Uniwersytetu św. Włodzimierza w Kijowie. Za działalność konspiracyjną został zesłany na Kaukaz. Jeden z przedstawicieli grupy tzw. „polskich poetów kaukaskich”.

 

Szkice Kaukazu, Władysława Strzelnickiego składają się z trzech szkiców, niedokończonego tekstu o pochodzeniu Kozaków oraz osobistego listu do przyjaciela, Jana Załęskiego. Praca ta jest skromną próbką możliwości literackich młodego poety, którego życie przerwała niespodziewana śmierć. W zaprezentowanych utworach, autor niczym pielgrzym przemierza egzotyczny Kaukaz. Jednak w jego opowieściach próżno szukać orientalistycznych wizji ówczesnych Europejczyków. Utajony, bez zdradzania swej żołnierskiej przeszłości autor barwnie opisuje Kaukaz i jego mieszkańców.

 

Również „Poezje”, Władysława Strzelnickiego zostały  przygotowane w ramach projektu „Biblioteka Kaukaska” i są dostępne tutaj.