Zasoby biblioteki Print

Szkice z Gruzji

Artur Leist

Artur Leist, ur. w 1852 r. we Wrocławiu. Pochodził z rodziny o węgierskich korzeniach. Swobodnie posługiwał się zarówno językiem niemieckim jak i polskim. Po ukończeniu gimnazjum rozpoczął karierę dziennikarską.

Czytaj więcejPoezje

Tadeusz Łada Zabłocki

Tadeusz Łada Zabłocki, ur. w 1811 r. w rodzinie szlacheckiej na Witebszczyźnie, pieczętującej się herbem Łada. Za działalność konspiracyjną i obrazę carskiego majestatu został skazany na karę wcielenia do Korpusu Kaukaskiego na okres 24 lat.

Czytaj więcej

 


Poezje

Władysław Strzelnicki

Władysław Strzelnicki, urodził się w 1820 r. w rodzinie szlacheckiej na Podolu. Studiował na Wydziale Filologiczno-Filozoficznym Uniwersytetu św. Włodzimierza w Kojowie. Za działalność konspiracyjną został zesłany na Kaukaz. Jeden z przedstawicieli grupy tzw. polskich poetów kaukaskich”.

Czytaj więcej

 


Szkice Kaukazu

Władysław Strzelnicki

Władysław Strzelnicki, urodził się w 1820 r. w rodzinie szlacheckiej na Podolu. Studiował na Wydziale Filologiczno-Filozoficznym Uniwersytetu św. Włodzimierza w Kojowie. Za działalność konspiracyjną został zesłany na Kaukaz. Jeden z przedstawicieli grupy tzw. polskich poetów kaukaskich”.

Czytaj więcej

 


Szkice Kaukazu tom I

Michał Butowda Andrzejkowicz

Michał Butowda Andrzejkowicz, ur. ok. 1780 r. Połtawie w rodzinie szlacheckiej. Był studentem Uniwersytetu Wileńskiego. Za przynależność do ruchu spiskowego kierowanego przez Szymona Konarskiego został zesłany na Kaukaz, gdzie przebywał 18 lat.

Czytaj więcejSzkice Kaukazu tom II

Michał Butowda Andrzejkowicz

Michał Butowda Andrzejkowicz, ur. ok. 1780 r. Połtawie w rodzinie szlacheckiej. Był studentem Uniwersytetu Wileńskiego. Za przynależność do ruchu spiskowego kierowanego przez Szymona Konarskiego został zesłany na Kaukaz, gdzie przebywał 18 lat.

Czytaj więcejPamiętnik mojej żołnierki na Kaukazie i niewoli u Szamila od roku 1844-1854

Karol Kalinowski

Karol Kalinowski, ur. 1821 r. w drobnoszlacheckiej rodzinie we wsi kalinowo. Za działalność konspiracyjną został zesłany na Kaukaz gdzie przebywał w latach 1844-1858. Był żołnierzem Korpusu Kaukaskiego oraz jeńcem Imama Szamila.

Czytaj więcejKilka badań geologicznych i dziejowych Kaukazu

Juliusz hr. Strutyński

Juliusz hr. Strutyński, urodzony w 1810 r. w rodzinie kresowego ziemiaństwa z Podola. Zrezygnował z kariery dyplomaty na rzecz służby w carskim wojsku i został mianowany adiutantem dowódcy Korpusu Kaukaskiego. Autor licznych dzieł o tematyce kaukaskiej.

Czytaj więcej