Print

Kilka badań geologicznych i dziejowych Kaukazu

Juliusz hr. Strutyński

Berlin 1857

Czytaj online

Pobierz: PDF / EPUB / MOBI 

 

Juliusz hr. Strutyński, urodzony w 1810 r. w rodzinie kresowego ziemiaństwa z Podola. Zrezygnował z kariery dyplomaty na rzecz służby w carskim wojsku i został mianowany adiutantem dowódcy Korpusu Kaukaskiego. Autor licznych dzieł o tematyce kaukaskiej.

Kilka badań geologicznych i dziejowych Kaukazu jest publikacją dotyczącą przeszłości oraz ówczesnego Kaukazu. Praca zawiera informację dotyczące powstania gór kaukaskich, a także analizę ich nazw. Autor opisał również z niezwykłą dokładnością najważniejsze plemiona zamieszkujące region. Na koniec omówiono kwestię miurydyzmu, ruchu religijno-politycznego który wpłynął na wydarzenia w regionie w pierwszej połowie XIX w. Autor wychodząc naprzeciw europejskim zainteresowaniom przedstawił również kalendarium najważniejszych wydarzeń Wojny Kaukaskiej a także postać charyzmatycznego Imama Szamila.